TAUSTA

Ongelmat ovat suuria, mutta tilanne ei ole toivoton. Meillä on kaikki mahdollisuudet kääntää kehityksen suunta kestäväksi, jos vain haluamme. Edellytyksenä on kolmen ihmisyyden perusulottuvuuden yhdistäminen: älykkyyden, luovuuden ja laumassa toimimisen.

Huominen rakennetaan tieteen, taiteen ja yhteisöllisyyden keinoin. Tiede ja taide vievät asioita eteenpäin: tiede tuo faktat ja taide luo tilaa ja välineitä muutokselle, kun taas voimavarat sille antaa arvopohjainen yhteisö.

Jokaisessa ihmisessä on potentiaalia, joka saadaan tehokkaasti muutosvoimaksi osuustoiminnan avulla. Kyseessä on liiketoiminta, jonka tehtävänä ei ole maksimoida voittoa vaan jäsenelleen tuottamaa hyötyä. Kestävän kehityksen rakentaminen on luontevasti tällainen hyöty.

Sivistys ja uudistukset kulkevat käsi kädessä. Meillä Itä-Suomessa on maailman parhaimpiin kuuluvat resurssit muuttaa maailmaa: Hyvä koulutus, taloudellinen hyvinvointi ja sosiaalinen yhteenkuuluvuudentunne antavat loistavat eväät löytää ratkaisuja, joilla on merkitystä.

Sata vuotta sitten taiteen ja talouden uudistajat saivat aikaan menestystarinan. Ketään ei pakotettu mukaan, mutta mahdollisuuksia avattiin kaikkien ulottuville. Uskomme, että samalla reseptillä voidaan jälleen näyttää suuntaa muutokselle. Myös nyt tarvitaan rohkeutta ja vahvaa tahtoa toimia.

Tutkijoita, taiteilijoita ja liiketoiminnan kehittäjiä yhdistää halu luoda uutta. Näkökulmien vaihtaminen virkistää ajattelua. Millainen kokemus synnyttää halun muuttaa maailmaa? Miten se tehdään itäsuomalaisittain, eritaustaisten toimijoiden yhteistyössä?

Sitä haetaan Kolilla!

Koli / yksi elämäni suurimmista kokemuksista / Jean Sibelius, 1909.